بیا یه فردای بهتر بسازیم !
  
  

سفارش خدمات بازاریابی و فروش

خدمات بازاریابی و فروش متناسب با شرکت خود را از بخش زیر انتخاب نمایید. شما می توانید هزینه را به صورت آنلاین پرداخت نمایید. پرداخت آنلین از تمامی کارت های عابر بانک امکان پذیر است. در صورتی که از خدمات درخواستی اطمینان ندارید فرم زیر را تکمیل نمایید. برای راهنمایی با شما تماس می گیریم.

توسعه محصول

توسعه خدمات و محصولات

 • طرح توجیهی محصولات و خدمات جدید
 • ارائه ایده های جدید محصولات و خدمات
 • امکانپذیری محصولات جدید

 

 

 

 

8 میلیون تومان

سفارش آنلاین

تحقیقات بازار و بازاریابی

تحقیقات بازار و بازاریابی

 • تخمین اندازه بازار
 • تحقیقات بازاریابی
 • تحقیقات میدانی محصولات جدید
 • تحقیق محصولات جدید

 

 

 

 

8 میلیون تومان

سفارش آنلاین

مشاوره فروش سازمانی

ویژه شرکت های بزرگ

 • معرفی بهترین کانال های فروش
 • مشاوره کمپین های تبلیغاتی
 • آموزش تیم فروش
 • طراحی ساختار فروش
 • ایده های جدید فروش بهتر
 • کمپین های اجتماعی فروش
 • مشاور دائمی اختصاصی
 • نظارت مستمر بر فروش
 • بهینه سازی مستمر فرآیندهای فروش

20 میلیون تومان

سفارش آنلاین

مشاوره فروش

ویژه شرکت های کوچک و متوسط

 • معرفی بهترین کانال های فروش
 • مشاوره کمپین های تبلیغاتی
 • بهینه سازی هزینه های فروش
 • طراحی ساختار فروش
 • ایده های جدید فروش بهتر

 

 

 

3 میلیون تومان

سفارش آنلاین

سفارش خدمات بازاریابی و فروش :

 • مشاوره فروش محصول و خدمات
 • توسعه واحد فروش شما
 • تحقیقات بازار و بازاریابی

مشاوره بازاریابی و فروش

تحقیقات بازار ، مشاوره فروش ، آموزش نیروی فروش ماهر و بازاریابی محصولات و خدمات از کارهایی است که در واحد بازاریابی و فروش توسعه تجارت دلیران دنا برای شما انجام می دهیم.