مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

استارت‌آپ‌

آیا شرایط کار در یک استارتاپ را دارید؟

آیا شرایط کار در یک استارتاپ را دارید ؟ آیا برای کار در یک استارتاپ مناسب هستید ؟ چه آمادگی هایی برای کار استارتاپ لازم است ؟ چگونه باید خود را با شرایط استارتاپ وفق دهید ؟ کار در استارتاپ… ادامه

ساده‌سازی خدمات پزشکی به وسیله یک کمک استارت‌آپ

ساده‌سازی خدمات پزشکی به وسیله یک کمک استارت‌آپ چگونه امکان پذیر است ؟ کمک استارت‌آپ تایتو چگونه باعث ساده سازی خدمات پزشکی می شود ؟ چه خدماتی را به بیماران ارائه می کند ؟ دارای چه مزیت هایی است… ادامه

شش خطای رایج در راه اندازی یک استارت‌آپ‌

شش خطای رایج در راه اندازی یک استارت‌آپ‌ کدامند ؟ چه راه حل هایی برای این مشکلات وجود دارد ؟ صاحبان کسب و کار چگونه می توانند سرمایه خود رامدیریت کنند تا دچار کمبود نشوند ؟ صاحبان کسب و… ادامه

کار کردن در استارتاپ‌ و شرکت ؟

استارتاپ‌ و شرکت : کار کردن در شرکت راحت تر است یا استارت‌آپ‌ ؟ شرکت و استارت‌آپ‌ چه تفاوتی با هم دارند ؟ چه شباهت هایی با هم دارند ؟ هر کدام چه امتیازاتی دارند ؟ شغل های شرکتی… ادامه

آخرین مقالات وب سایت