مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

اهمیت سن

اهمیت سن در شروع کارآفرینی

بین سن و شروع کارآفرینی چه ارتباطی وجود دارد ؟ میانگین سنی کارآفرینان موفق چند سال است ؟ چرا سن در شروع کارآفرینی اهمیت دارد ؟ سن چه مزایایی در کارآفرینی دارد ؟ میانگین سن کارآفرینان ایالات متحده چند سال… ادامه

آخرین مقالات وب سایت