مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

ایده یا مدیرعامل

کدام یک اهمیت بیشتری دارد ایده یا مدیرعامل ؟

کدام یک اهمیت بیشتری دارد ایده یا مدیرعامل ؟ کدام عامل در موفقیت اهمیت بیشتری دارد ؟ چه ارتباطی بین مدیرعامل و ایده‌ها وجود دارد ؟ کدامیک تاثیرگذارتر است ؟ آیا تاثیر مدیران و ایده ها به یک… ادامه

آخرین مقالات وب سایت