مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

بحران

بحران سرمایه انسانی و تربیت مدیر در کشور؛ راهکارهای موثر

راهکارهای موثر برای بحران سرمایه انسانی و تربیت مدیر در کشور چه هستند ؟دلایل  بحران نیروی در کشور کدامند ؟  کشور ما و کارگزاران چه استراتژی مشخص و مدونی برای تربیت مدیران در کشور داشته‌اند ؟  … ادامه

مدیریت در زمان بحران

مدیریت در زمان بحران شامل چه اقداماتی می باشد ؟ برنامه‌ریزی برای بحران از چه زمانی باید شرع شود ؟ برنامه‌های بحرانی خوب چه ویژگی هایی دارند ؟ اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب بحران در چیست ؟ این مقاله… ادامه

نشانه های پنهان بحران ؛ راهکارهای مقابله

بخش دوم راهکارهای مقابله با نشانه های پنهان بحران در سازمان ها کدامند ؟ سازمان ها چگونه می توانند با پدیده خواب روی شکست و خواب روی موفقیت مقابله کنند ؟ مدیران چه اقداماتی در این زمینه باید انجام دهند… ادامه

نشانه های پنهان بحران در سازمان ها

بخش اول نشانه های پنهان بحران در سازمان ها کدامند ؟ پدیده خواب روی موفقیت چه مفهومی دارد ؟ پدیده خواب روی شکست به چه معنا است ؟ چه علائمی دارد ؟ چگونه باعث وقوع بحران در سازمان ها می… ادامه

اهمیت نوآوری در شرایط بحران

آیا نوآوری در شرایط بحران ممکن است ؟ اهمیت نوآوری در شرایط بحران چیست ؟ نوآوری در بحران چگونه سبب کشف فرصت‌های بزرگ و پایدار درآمدزایی در حوزه‌های جدید و ناشناخته می شود ؟ چه روش هایی برای کشف فرصت… ادامه

کارآفرینی در شرایط بحران

کارآفرینی در شرایط بحران : چرا کارآفرینی در شرایط بحران یکی از انواع کارآفرینی بادوام خواهد بود ؟ نقش کارآفرینان در شرایط بحران چیست ؟ برای موفقیت و کارآفرینی یک کارآفرین چه دیدی باید داشته باشد ؟ نقش دولت در… ادامه

راه های مدیریت بحران

مدیریت بحران :شرکت ها چگونه باید خود را برای دوره رکود آماده سازند ؟ در دوره رکود چه اقداماتی را باید انجام دهند ؟ چگونه می شود در دوره رکود دوام آورد ؟ شرکت ها چگونه بعد از رکود می… ادامه

آخرین مقالات وب سایت