مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

برنامه ریزی

برنامه‌ریزی برای عملکرد متعالی

آیا برنامه‌ریزی برای عملکرد متعالی نیازمند همسوسازی اهداف راهبردی و عملیاتی است ؟ الگوهای موفق برنامه‌ریزی عملکرد شامل چه مواردی هستند ؟ بهره‌گیری از حلقه‌های بازخورد بسته در چه صورت منجر به تغییر می شود ؟ ایجاد و… ادامه

ویژگی‌ها و عناصر برنامه ریزی بازسازی

ویژگی‌ها و عناصر برنامه ریزی بازسازی در سازمان ها کدامند ؟ برنامه بازسازی چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟ مهم‌ترین علت عدم اثربخشی برنامه‌ریزی در چیست ؟ چرا برنامه ریزی باید ساده باشد ؟ روش‌های کنونی… ادامه

برنامه ریزی برای تهدید‌های نامتقارن پیش‌بینی‌نشده

تهدید‌های نامتقارن چه نوع تهدیدهایی هستند ؟ چگونه می توان برای تهدید‌های نامتقارن پیش‌بینی‌نشده آمادگی کسب کرد ؟ برنامه ریزی برای این نوع تهدیدها به چه صورت است ؟ چه تفاوتی با برنامه ریزی برای بحران دارد ؟ چگونه… ادامه

شش خطای خطرناک برنامه ریزی

شش خطای خطرناک در برنامه ریزی کدامند ؟ چه راهکارهایی برای این شش خطا وجود دارد ؟ یک مدیر پروژه چگونه می تواند این خطاها برنامه ریزی را شناسایی کند ؟ مدیر پروژه برای کنترل این خطاها  برنامه… ادامه

آخرین مقالات وب سایت