مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

تبلیغات دنیا

تجربیات منحصربه فرد پدر تبلیغات دنیا

دیوید آگیلوی موسس بزرگ ترین شرکت تبلیغات دنیا است. کتاب زندگینامه دیوید آگیلوی زندگی پر از فراز و نشیب و مهیج او را به تصویر می کشد. او پدر تبلیغات مدرن است و تا 38 سالگی شغل ثابتی نداشته است.… ادامه

آخرین مقالات وب سایت