مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

توانمندی کارآفرینان

توانمندی کارآفرینان در کنترل احساسات

توانمندی کارآفرینان : احساسات بر انجام کارهای ما تاثیر مستقیم دارند. وقتی احساس خوبی داریم بهتر می توانیم بر کارها تمرکز کنیم و بالعکس. کارآفرینان موفق توانمندی بالایی در کنترل احساسات خود دارند. در این مقاله توانمندی کارآفرینان در کنترل… ادامه

آخرین مقالات وب سایت