مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

توسعه پایدار

تغییر مدارس کسب وکار به سوی توسعه پایدار

چه روش هایی برای تغییر مدارس کسب وکار به سوی توسعه پایدار وجود دارد ؟ فرضیه‌های عملکرد مدارس کسب‌وکار و الگوی مناسب برای آنها در ارتباط با توسعه پایدار چیست ؟ توسعه پایدار چه جایگاهی در مدارس کسب وکار… ادامه

آخرین مقالات وب سایت