مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

تکنولوژی بزرگی

ایده های بزرگ ، همیشه تکنولوژی بزرگی ندارند

آیا ایده های بزرگ ، همیشه تکنولوژی بزرگی دارند ؟ آیا برای موفقیت باید ایده هایی با تکنولوژی بزرگ داشت ؟ آیا با تکنولوژی پایین نمی توان به موفقیت رسید ؟ آیا ایده بزرگ با تکنولوژی پایین ممکن است ؟… ادامه

آخرین مقالات وب سایت