مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

درخواست

نحوه ی درخواست مرخصی بدون حقوق از رئیس

چگونه از رئیس خود درخواست مرخصی بدون حقوق کنیم ؟ چگونه رئیس خود را متقاعد کنیم که با درخواست مرخصی ما موافقت کند ؟ بهترین زمان برای این درخواست چه موقع است ؟ آیا مرخصی حتما باید مرتبط با کار… ادامه

چطور درخواست اضافه حقوق کنیم؟

اضافه حقوق : بهترین زمان برای چانه زنی بر سر حقوق چه موقع است ؟ چگونه می شود برای افزایش حقوق چانه زنی کرد ؟ چطور حرف حقوق را پیش بکشیم ؟ اگر کارفرما با درخواست اضافه حقوق موافقت نکرد… ادامه

آخرین مقالات وب سایت