آینده تجارت شما را متحول می کنیم
  
  

ریسک آینده

ریسک مطلق : بی نهایت نا مطمئن

ریسک مطلق ؟ آیا رمانی که بی نهایت نا مطمئن هستیم و ابهام مطلق وجود دارد ریسک کردن کار درستی است ؟ ریسک مطلق در ابهام کامل نیازمند هنر است و البته کار بسیار پر ریسکی است. در این بخش… ادامه

آخرین مقالات