مشاوره مدیریت و کسب و کار

تبلیغات ایمیلی میلان

تبلیغات ایمیلی میلان

با استفاده از پایگاه داده های بسیار قدرتمند تبلیغات ایمیلی میلان   ، می  توانیم تبلیغات ایمیلی شما را به دست میلیون ها کاربر برسانیم. شما اگر قصد فروش محصول به کاربران ایرانی دارید ما فقط ایمیل تبلیغاتی شما را به دست کاربران ایرانی می رسانیم . اگر قصد برند سازی برای مردم کشور های دیگر دارید نیز می توانیم تبلیغات شما را به طور انبوه ارسال نماییم.

با سفارش ایمیل مارکتینگ از دناکو از مزایای زیر بهره مند می شوید :

 • ارسال ایمیل به 20 میلیون کاربر ایرانی
 • ارسال ایمیل به 100 میلیون کاربر خارجی
 • ایمیل های گرافیکی اچ تی ام ال
 • کاربردی و موثر
تبلیغات ایمیلی میلان

آیا مقرون به صرفه است ؟

آیا قصد رشد کسب و کارتان را دارید ؟ هزینه عدم رشد بسیار بیشتر از هزینه سرمای گذاری است.

 • دریچه ای به تکنولوژی روز
 • همه چیز به اتوماتیک توسط نرم افزار
 • فقط تحلیل نهایی با شما
 • این گام یک اجبار است

ایمیل ساده یا گرافیکی؟

ما می توانیم موثر ترین نوع را بر حسب تبلیغ شما ارسال نماییم. محتوای تبلیغ جذاب و موثر خواهد بود.

 • ایمیل ساده یا گرافیکی
 • محتوای دقیق و جذب کننده
 • دکمه اثر گذاری کاربر
 • لینک های غیر مستقیم یا مستقیم

ایمیل به چند نفر ؟

با استفاده از سامانه ارسال ایمیل انبوه می توانیم تبلیغات شما را به دست میلیون ها کاربر برسانیم.

 • 20 میلیون کاربر ایرانی
 • 100 میلیون کاربر خارجی
 • حق انتخاب کاملا با شما
 • کنترل کامل

100 میلیون ایمیل خارجی

طرح طلایی خارجی ، سامانه ایمیل مارکتینگ :

 • 20 میلیون کاربر خراجی
 • تحویل تا 3 ماه
 • ایمیل ساده یا گرافیکی

8 میلیون تومان

سفارش آنلاین

20 میلیون ایمیل خارجی

طرح استاندارد خارج ، سامانه ایمیل مارکتینگ :

 • 20 میلیون کاربر خارجی
 • تحویل تا چهار هفته
 • ایمیل ساده یا گرافیکی

3 میلیون تومان

سفارش آنلاین

20 میلیون ایمیل ایرانی

طرح طلایی ایران  ، سامانه ایمیل مارکتینگ :

 • 20 میلیون کاربر ایرانی
 • تحویل تا چهار هفته
 • ایمیل ساده یا گرافیکی

3 میلیون تومان

سفارش آنلاین

3 میلیون ایمیل ایرانی

طرح استاندارد ایران ، سامانه ایمیل مارکتینگ :

 • 3 میلیون کاربر ایرانی
 • تحویل تا دو هفته
 • ایمیل ساده یا گرافیکی

1 میلیون تومان

سفارش آنلاین