مشاوره مدیریت و کسب و کار

سفارش خدمات ایده پردازی

خدمات ایده پردازی و توسعه محصول جدید متناسب با شرکت خود را از بخش زیر انتخاب نمایید. شما می توانید هزینه را به صورت آنلاین پرداخت نمایید. با توجه به تنوع خدمات ایده پردازی لطفا برای ثبت سفارش اولیه ابتدا فرم زیر تکمیل و ارسال نمایید. برای راهنمایی با شما تماس می گیریم.

توسعه محصول

توسعه خدمات و محصولات

 • طرح توجیهی محصولات و خدمات جدید
 • ارائه ایده های جدید محصولات و خدمات
 • امکانپذیری محصولات جدید

 

 

 

 

هزینه : تماس بگیرید

شیوه پرداخت

برای سفارش اولیه فرم زیر را تکمیل نمایید

تحقیقات بازار و بازاریابی

تحقیقات بازار و بازاریابی

 • تخمین اندازه بازار
 • تحقیقات بازاریابی
 • تحقیقات میدانی محصولات جدید
 • تحقیق محصولات جدید

 

 

 

 

هزینه : تماس بگیرید

شیوه پرداخت

برای سفارش اولیه فرم زیر را تکمیل نمایید

ایده پردازی محصول جدید

ویژه شرکت ها و سازمان های بزرگ

 • معرفی تمامی محصولات مرتبط با کسب و کار شما
 • ایده پردازی محصول و خدمت جدید
 • بهینه سازی محصولات و خدمات فعلی
 • ایده های جدید فروش بهتر
 • ایده های توسعه شرکت
 • راهکار های جذب سرمایه
 • راهکار های مدیریت ریسک

هزینه : تماس بگیرید

شیوه پرداخت

برای سفارش اولیه فرم زیر را تکمیل نمایید

ایده پردازی محصول جدید

ویژه شرکت های کوچک و متوسط

 • معرفی تمامی محصولات مرتبط با کسب و کار شما
 • ایده پردازی محصول و خدمت جدید
 • بهینه سازی محصولات و خدمات فعلی
 • ایده های جدید فروش بهتر
 • ایده های توسعه شرکت
 • راهکار های جذب سرمایه
 • راهکار های مدیریت ریسک

 

هزینه : تماس بگیرید

شیوه پرداخت

برای سفارش اولیه فرم زیر را تکمیل نمایید

سفارش خدمات ایده پردازی :

 • ایده های جدید محصولات و خدمات
 • توسعه حوزه های فعالیت
 • توسعه محصولات و خدمات فعلی

ایده های نو برای کسب و کار های نوین

ایده های ما برای کسب و کارتان را بشنوید. ما با بررسی شرکت شما و ارزیابی بازار ، ایده های نوین توسعه محصول و خدمات شما را معرفی می کنیم ، آینده بازار و محصولات و خدمات مورد نیاز آینده را شناسایی و شرکت شما را برای رسیدن به ایده آل کمک می کنیم.

فرم سفارش خدمات ایده پردازی