مشاوره مدیریت و کسب و کار

سفارش تحقیق و توسعه

خدمات ایده پردازی و تحقیق و توسعه محصول جدید متناسب با شرکت خود را از بخش زیر انتخاب نمایید. شما می توانید هزینه را به صورت آنلاین پرداخت نمایید. پرداخت آنلاین از تمامی کارت های عابر بانک امکان پذیر است. در صورتی که از خدمات درخواستی اطمینان ندارید فرم زیر را تکمیل نمایید. برای راهنمایی با شما تماس می گیریم.

توسعه محصول

توسعه خدمات و محصولات

 • طرح توجیهی محصولات و خدمات جدید
 • ارائه ایده های جدید محصولات و خدمات
 • امکانپذیری محصولات جدید

 

 

 

 

 

 

 

هزینه : تماس بگیرید

شیوه پرداخت

برای سفارش اولیه فرم زیر را تکمیل نمایید

تحقیقات بازار و بازاریابی

تحقیقات بازار و بازاریابی

 • تخمین اندازه بازار
 • تحقیقات بازاریابی
 • تحقیقات میدانی محصولات جدید
 • تحقیق محصولات جدید

 

 

 

 

 

 

 

هزینه : تماس بگیرید

شیوه پرداخت

برای سفارش اولیه فرم زیر را تکمیل نمایید

تحقیق و توسعه

ویژه شرکت ها و سازمان های بزرگ

 • تحقیقات برای ایجاد محصولات و خدمات جدید
 • تحقیق و توسعه برای بهبود محصولات و خدمات فعلی
 • شناسایی فرصت های توسعه شرکت در سطح ملی
 • شناسایی راهکار های افزایش بهره وری و کارایی شرکت شما
 • ایجاد واحد تحقیقاتی مناسب در شرکت شما
 • آموزش نیروی کار شما در زمینه تحقیق و توسعه
 • پژوهش در زمینه مورد نیاز شما

 

هزینه : تماس بگیرید

شیوه پرداخت

برای سفارش اولیه فرم زیر را تکمیل نمایید

تحقیق و توسعه

ویژه شرکت های کوچک و متوسط : سطح1

 • تحقیقات برای ایجاد محصولات و خدمات جدید
 • تحقیق و توسعه برای بهبود محصولات و خدمات فعلی
 • شناسایی فرصت های توسعه شرکت در سطح ملی
 • شناسایی راهکار های افزایش بهره وری و کارایی شرکت شما
 • ایجاد واحد تحقیقاتی مناسب در شرکت شما
 • آموزش نیروی کار شما در زمینه تحقیق و توسعه
 • پژوهش در زمینه مورد نیاز شما

 

هزینه : تماس بگیرید

شیوه پرداخت

برای سفارش اولیه فرم زیر را تکمیل نمایید

تحقیق و توسعه

سفارش خدمات تحقیق و توسعه :

 • تحقیق و توسعه محصولات جدید
 • تحقیقات و پژوهش
 • توسعه ابعاد شرکت

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه در یک تعریف ساده به معنای فرآیند سیستماتیک در جهت افرایش دانش و آگاهی در شرکت و کاربرد آن برای طراحی و تولید محصولات و خدمات جدید است. شرکت های بزرگ دنیا به مقوله تحقیق و توسعه بسیار اهمیت می دهند و هزینه های هنگفتی در این سرمایه گزاری این بخش اعمال می کنند. کشور های توسعه یافته در تحقیق و توسعه سرمایه گزاری زیادی انجام می دهند. شرکت های ایرانی برای تحقیق و توسعه ارزش چندانی قائل نیستند و بخش بسیار کوچکی از درآمد های سالانه خود را صرف این بخش می کنندو در حالی که شرکت های پیشرو به طور میانگین 30 درصد از درآمد سالیانه خود را صرف این بخش می کنند.