مشاوره مدیریت و کسب و کار

تحقیق و توسعه چیست؟

تحقیق و توسعه چیست ؟ ضرورت واحد تحقیق و توسعه در شرکت ها چیست ؟ واحد تحقیق و توسعه چه نقشی در فروش دارد ؟ اهداف تحقیق و توسعه چه هستند ؟ وضغیت تحقیق و توسعه در ایران به چه شکل است ؟ چه تفاوتی میان نوآوری و تحقیق و توسعه وجود دارد ؟ این مقاله از وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو) این موضوع بررسی می شود.

کسب و کار

تحقیق و توسعه چیست؟

تحقیق و توسعه (R&D) چیست ؟

اصطلاح ‏‎(Research and Development) (R&D)‎‏ يا همان تحقيق و توسعه طبق نظر موسسه ‏‎(Organization For Economic Co-operation and Development) OECD‎‏ که متشکل از 30 کشور پيشرفته دنيا است، به معناي فعاليت هاي سازنده برخواسته از يک بنياد سيستماتيک است که با هدف افزايش دانش انساني و فرهنگ اجتماعي و بهره گيري از اين دانش در کاربردهاي جديد است. امروزه گسترش و طراحي محصولات جديد بيش از پيش به عنوان عامل اصلي و نهايي شرکت ها مطرح است.
در صنعت امروزه که با سرعت سرسام آوري در حال تغيير است، توقف و ايستايي به منزله مرگ تدريجي يک شرکت خواهد بود و اين الزام به دليل تغييرات و توسعه مداوم تکنولوژي، وجود رقبا و همچنين تعيين اولويت نياز مشتريان پديد آمده است. ‏ (R&D) جدا از وابستگي مشخص اش با توسعه تکنيکي و علمي داراي معناي اقتصادي ويژه نيز است. امروزه در بسياري از کشورهاي دنيا، سرمايه گذاري براي ‏ (R&D) بازتاب يک حرکت سازماني يا دولتي در جهت فراتر رفتن از سود و بازدهي فعلي و بهبود عملکرد و بازدهي در آينده است.
بر اساس گزارش آماري در سال 2006، چهار سرمايه گذار بزرگ دنيا براي بخش ‏ (R&D) ، به ترتيب ايالات متحده آمريکا با 343 ميليارد، اتحاديه اروپا با 231 ميليارد، ژاپن با 130 ميليارد و چين با 115 ميليارد دلار بوده اند. آن چه مسلم است اين است که فعاليت هاي ‏ (R&D) ‏ بايد از مسير سازمان يا شرکت ها و دانشگاه ها با سرمايه گذاري دولت هدايت شود. در زمينه تجارت نيز تحقيق و توسعه به معني حرکت به سمت آينده روشن و فعاليت هاي بلند مدت در دانش و تکنولوژي با استفاده از تحقيقات علمي است.

نقش مهم واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه به عنوان اساسی ترین بخش هر واحد خدماتی و فروش ، نقش مهم و حیاتی در فرایند فروش و ارائه خدمت را بر عهده دارد.امروزه ديگر انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه نه تنها هزينه محسوب نمي شود، بلكه نوعي سرمايه گذاري اساسي تلقي مي گردد . بطوريكه ميزان اين سرمايه گذاري در سطح بنگاه و سطوح ملي كشورها روز به روز در حال افزايش است تا جائي كه ميزان سرمايه گذاري در اين بخش، شاخصي براي توسعه يافتگي بنگاهها و كشورهاي جهان بشمار مي­آيد.امروز سيستم R&D در قلب فعاليتهاي علمي جا دارد.

به طوريكه كشورهاي صنعتي سهم قابل توجهي از درآمد و نيروي كار خود را از طريق موسسات غير انتفاعي، واحدهاي توليدي و تجاري ، به فعاليتهاي رسمي تحقيقات كاربردي و توسعه فن آوري اختصاص مي­دهند به گونه­اي كه سهم زيادي از مواد، محصولات فرآيندها و سيستم هاي جديد و پيشرفته نتيجه فعاليتهاي R&Dبوده و اين فرآورده ها، منبع نهايي پيشرفت اقتصادي به شمار مي آيند. عملکرد واحد تحقیق و توسعه نتیجه همکاری نظام مند مجموعه ای از زیرسیستم های اصلی است که در کنار یکدیگر وظایف مورد انتظار از واحد تحقیق و توسعه را عملی می سازند

نوآوری در کسب و کار

نوآوری شامل هر رویداد جدیدی است که منجر به افزایش بازده شود. رویداد ممکن است بهره برداری از یک فرصت جدید و یا توسعه و بازاریابی باشد و یا حتی یک ایده جدید از یک اختراع فنی باشد. اختراع فنی بدون تقاضا نوآوری نیست و هیچ روند سود دهی نخواهد داشت اغلب فعالان در زمینه تحقیق و توسعه توجه کمی به تقاضا دارند. در صورتی تقاضا مهم ترین فاکتور در تحقیق و توسعه خواهد بود . در TNOA اولین مرحله، بررسی و نیاز سنجی مخاطبان خاص شما می باشد.

با مفهوم طرح در این زمینه آشنا شوید:

هنگامی که ایده به اطلاعاتی تبدیل می شود که می تواند به یک محصول جدید منجر شود، آن را به نام طراحی می نامند. این اصطلاح از کشور به کشور متفاوت است و بین روش های بازاریابی تحلیلی و فرایندهای خلاقانه متفاوت است. تینوآ تلاش می کند تا با بکارگیری متخصصین در این زمینه بهترین و کامل ترین طرح ها را برای کسب و کار یا هدف شما ارائه دهند.

دربحث تحقیق با دو سبک مواجه خواهیم شد:

تحقیقات پایه در مقابل تحقیقات کاربردی ( انواع تحقیق و توسعه )

تحقیقات پایه به منظور درک کامل تر و از جنبه های اساسی یک مفهوم یا پدیده است. این درک عموما اولین گام در تحقیق و توسعه است. این فعالیت ها مبنایی برای درک بیشتر شرایط و اطلاعات ، بدون در نظر گرفتن برنامه های کاربردی به ساخت و یا ارتقای محصولات، سیاست ها یا فرآیندهای عملیاتی می باشد.

تحقیقات کاربردی مستلزم فعالیت هایی است که با استفاده از برنامه های کاربردی برای بدست آوردن دانش با یک هدف خاص در نظر گرفته شده است. فعالیت ها ممکن است در راستای تعیین و توسعه محصولات جدید، سیاست ها یا فرآیندهای عملیاتی باشد. اما تفاوت این مدل با تحقیقات پایه در استفاده از برنامه های کاربردی می باشد. در تحقیقات بنیادی (پایه) باعث اتلاف وقت زیادی بیشتر خواهد شد و معمولا ناقص می باشد، تحقیقات کاربردی به دلیل ماهیت دقیق و پیچیده آن بسیار دشوار است. در تینوآ از روش تحقیقات کاربردی برای پیگیری و طرح ریزی برای توسعه هدف شما استفاده خواهد شد.

توسعه کسب و کار

توسعه زمانی است که دست آوردهای تحقیقی برای تولید محصولات خاص از جمله مواد، سیستم ها و روش ها استفاده شود. طراحی و توسعه نمونه ها و فرایندها نیز بخشی از این موضوع است. تمایز اصلی در این زمینه بین توسعه و مهندسی یا تولید است. توسعه تحقیقاتی است که دانش و طرح های لازم برای تولید را ارائه می شود و نمونه اولیه را می سازد. مهندسی استفاده از این برنامه ها و پژوهش برای تولید محصولات تجاری است. در اروپا، تحقیق و توسعه به عنوان تحقیق و توسعه فنی و فن آوری (RTD) شناخته می شود.

اصطلاح R & D به طور گسترده ای با نوآوری در دنیای شرکت ها و دولت و یا بخش های عمومی و خصوصی ارتباط دارد. تحقیق و توسعه اجازه می دهد تا یک شرکت در بالاترین سطح از رقابت با همتایان خود قرار گیرد. بدون یک برنامه تحقیق و توسعه ، یک شرکت ممکن است در رکود باقی بماند و مجبور باشد به راه های دیگری برای نوآوری مانند ادغام با شرکت های مشابه خود ، فروش سهام و یا مشارکت متکی باشد. از طریق تحقیق و توسعه ، شرکت ها می توانند محصولات جدید را طراحی و پیشنهادات موجود خود را ارتقا دهند.

اهداف تحقیق و توسعه

هدف به معنای کیفیت یا نقطه مطلوبی است که فرد یا سازمان در تلاش برای دستیابی به آن است. این هدف بر اساس درک ضرورت ها، اولویت ها و نیازها در چارچوب فردی ، سازمانی و ملی معین می شود و بر این اساس می توان برخی از اهداف تحقیق و توسعه را نام برد.

 • افزایش دانش و فرهنگ جامعه به وسیله اختراع، ابتکار و نوآوری
 • یافتن کاربردهای بالقوه برای دستاوردها و آگاهی های جدید
 • ارضاء نیازهای انسانی، و ایجاد رفاه و آسایش
 • افزایش بهره وری فعالیت های انسانی که شامل افزایش درآمدها نیز می شود
 • افزایش خود اتکایی، در کنار تسهیل و تسریع در انجام امور

لزوم تحقیق و توسعه

 • افزایش رقابت و انگیزه بقاء بسیاری از سازمان ها را برآن داشته که فعالیت های خود را بر تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیقات و ایجاد نوآوری های تکنولوژیک می باشد. انجام تحقیقات در سازمان ها با هدف حمایت از نوآوری صورت می گیرد و فعالیت های تحقیق و توسعه باید فرصت های کسب و کار جدیدی خلق کرده و یا کسب و کارهای فعلی سازمان را متحول نماید.
 • طبق آمار در ایران کمتر از 2 درصد ا ز مراکز، شرکت ها و کارخانه های صنعتی دارای واحد تحقیق و توسعه می باشند.در حالی که ،شرکت ها و موسسات بزرگ صنعتی در دنیا بالغ بر یک سوم (30 درصد) از درآمد خود را به پژوهش و تحقیق برای توسعه اختصاص می دهند ، در ایران این رقم در بیشتر مراکز و صنایع کمتر از یک درصد است.
 • در فهرست اعلامی 50 شرکت برتر در بخش تحقیق و توسعه، 20شرکت آمریکایی، 18 شرکت اروپایی و 9 شرکت ژاپنی و 3 شرکت متفرقه وجود دارد و با نگاهی به این آمار به خوبی متوجه می شویم که چرا آمریکا و ژاپن همواره از بهترین نوآوران و تولید کنندگان علم و دانش محسوب می شوند.

تحقیق و توسعه در ایران

 • متاسفانه در ایران انگیزه ذاتی برای تحقیق و توسعه در اکثر بنگاه های اقتصادی وجود ندارد که ناشی از عوامل زیر می باشد
 • مشکلات مالی که بیشتر شرکت ها با آن مواجه هستند و برای تقویت و گسترش فعالیت های خود نیازمند حمایتهای مالی هستند
 • ماشین آلات و تجهیزات فرسوده که نقش مهمی در پایین آمدن کیفیت تولید و بالا رفتن هزینه دارد.
 • فقدان حق کپی رایت که در بخش تحقیق و توسعه برای نوآوری های جدید در پیش روی شرکت ها است. به عبارت دیگر نبود حق مالکیت معنوی اختراعات، باعث کاهش اطمینان برای سرمایه گذاری در جهت نوآوری محصولات است.
 • نبود فرصت های مساوی تجاری برای شرکت ها از دیگر موانع موجود است، چرا که برای تمام شرکت ها امکان حضور در بازار جهانی وجود ندارد. چنین مشکلاتی باعث شده که به طور کلی مفهوم تحقیق و توسعه در ایران تغیر کند و از سمت و سوی تحقیق و ابداع و نوآوری به سمت مهندسی معکوس در جریان باشد.

نوآوری و تحقیق و توسعه؛ تفاوت بین آن ها چیست؟

در جهان صنعتی امروز توجه به این نکته مهم بسیار ضروری است که شرکت ها به ترکیبی از تحقیق و توسعه و نوآوری نیاز دارند و فهم این نکته که این دو بخش از سازمان چگونه کار می کنند و چگونه باید روی آن ها سرمایه گذاری کرد، بسیار مهم است. آیا نوآوری و تحقیق و توسعه مشابه هم هستند؟ به طور خلاصه، نه! نکته قابل توجه این است که اکثر افراد به تفاوت بین این دو باور دارند اما در عین حال اجماعی کلی درباره تفاوت های بین آن ها وجود ندارد.

بر اساس برخی از تئوری ها، تحقیق و توسعه یک مولفه در ابتدای مرحله نوآوری است و یا چهارچوبی است برای تجاری سازی یافته ها و اکتشافات؛ و یا اینکه نوآوری یک فرآیند بلندمدت است، اما تحقیق و توسعه را می توان در مدت زمان کوتاه تری در اختیار نیازهای تجاری قرار داد. این تعاریف مختلف نشان می دهند هم نوآوری و هم تحقیق و توسعه در بازارِ به هم پیوسته و مبتنی بر نتایج امروزی در حال تغییر هستند. در دنیای پیشرفته حاضر سازمان ها باید فراتر از محصولات و فناوری های خود باشند، تا موفق شوند.

اما شرکت های صنعتی نوآوری و تحقیق و توسعه را چگونه تعریف می کنند؟ شاید توجه به این موضوع جالب باشد که تحقیق و توسعه دانش را به پول تبدیل می کند، در حالی که نوآوری فرآیند ایجاد کسب و کار از این دانش است. در واقع نوآوری پیدا کردن بهترین راه حل های پایدار و تجاری قابل اعتماد برای نیازهای بازار است. علاوه بر این می توان به این نکته نیز توجه کرد که نوآوری به ماهیتی اشاره دارد که در آینده نزدیک رخ می دهد، در حالی که تحقیق و توسعه می تواند در طی سال های متمادی گسترش پیدا کند. همچنین این تشخیص نیز وجود دارد که به واسطه کار کردن با شرکای خارجی می توان سریع تر به نوآوری رسید، این در حالی است که تحقیق و توسعه همچنان تمایل به ریشه های داخلی دارد.

به زبان ساده نوآوری به مفهوم «ابزار، ایده و شیوه جدید» تعریف می شود. از این نقطه نیز می توان به این نکته توجه کرد که نوآوری به کار بستن راه حل های بهتر برای پاسخ به نیازهای سازمان است. تحقیق و توسعه اما جزیی از فرآیند نوآوری است که در انتهای سیکل این فرآیند قرار می گیرد. این کار از طریق محصولات، فرآیندها، خدمات، فناوری ها یا مدل های کسب و کار که بواسطه بازارها، دولت ها و جامعه قابل دسترسی است، انجام می شود.

براساس منابع موجود، تحقیق و توسعه به صورت سه فعالیت شامل تحقیقات پایه ای، تحقیقات کاربردی و توسعه تجربی تعریف می شود. تحقیق پایه ای کاری تجربی یا تئوری است که بر بدست آوردن دانش جدید از پدیده های اساسی و حقایق قابل توجه تمرکز دارد. تحقیق کاربردی تقریبا شبیه به تحقیق پایه ای است، با این تفاوت که به سمت هدفی خاص معطوف شده است. توسعه تجربی نیز فعالیتی نظام مند بر پایه دانشی است که از تحقیق و یا تجربه کاربردی کسب شده و توجه آن به سمت تولید مواد، محصول و ابزار جدید، به کار بستن فرآیندها، سیستم ها و ابزار جدید و یا تقویت مواردی است که در حال حاضر تولید می شوند.

با همه توجهی که در مجامع علمی و صنعتی به نوآوری می شود، این مفهوم هنوز مبهم است. بر پایه منابع موجود، نوآوری پیاده سازی محصول (کالا یا سرویس) جدید یا بسیار تقویت شده، یا فرآیند جدید، یا یک شیوه جدید بازاریابی، و یا یک شیوه سازماندهی جدید در فرآیند کسب و کار است. تحقیقات انجام شده نشان داده است که این مقدار هزینه اختصاص داده شده به تحقیق و توسعه نیست که منجر به موفقیت در نوآوری می شود. اما چرا باید به این موضوع توجه کرد؟ پاسخ به این سوال را می توان با در نظر داشتن ریسک فناوری و ریسک بازار داد. ریسک فنی به این موضوع اشاره دارد که آیا یک شرکت می تواند تکنولوژی های جدید را توسعه داده و در عین حال آن ها را به کار ببندد؟ برخلاف آن، ریسک بازار درباره این است که آیا همزمان با به کار بستن تکنولوژی جدید، مشتری تمایلی به خرید محصول تولیدی دارد؟

در واقع توجه به ماهیت تحقیق و توسعه و نوآوری نشان می دهد که این دو مفهوم شبیه یکدیگر نیستند. در دنیای صنعتی امروز بسیاری از شرکت هایی که به شدت به تحقیق و توسعه تکیه دارند، مانند میشلن و گودیر، مراکز نوآوری تاسیس کرده اند که تعمدا اهدافی غیر از تلاش های طولانی مدت آن ها در زمینه تحقیق و توسعه را دنبال می کنند. دلیل اصلی این موضوع این است که «نوآوری»، «تحقیق و توسعه»، «توسعه کسب و کار» و یا هر عنوان دیگری که برای اطلاق به آن به کار گرفته شود بایستی فراتر از محصولات و فناوری ها باشند تا به موفقیت برسند.

نوآوری در واقع پاسخی هم به ریسک فنی و هم به ریسک بازار است. چالش اصلی واحدهای تحقیق و توسعه، تمرکز آن ها بر حل ریسک های فنی است. در عین حال که ممکن است این موضوع تعداد تکنولوژی های قابل ثبت را افزایش دهد، تضمینی بر موفقیت این تکنولوژی ها در بازار وجود ندارد. برای حل ریسک های مرتبط با بازار، شرکت ها به مجموعه ای از چهارچوب ها و فرآیندهای نوآوری که به آن ها اجازه استقرار مدل های کسب و کار پایدار را می دهند، نیاز دارند. استقرار نوآوری مستلزم این است که شرکت ها فهمی دقیق از نیازهای مشتری داشته باشند. توانایی تولید محصولی که نیازهای واقعی مشتری را تامین کند، پایه و اساس نوآوری موفق است. علاوه بر این موضوع، توسعه مدل های مناسب کسب و کار به منظور پشتیبانی از محصولات تولید شده بسیار بااهمیت است.

 

منبع:

.internationalranddcenter

tnoa

asemanx

معاونت و فنی عمران

وب سایت بارز

وب سایت دناکو

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات وب سایت