مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

آیا باید فقط بر سودآورترین مشتریان تمرکز کرد

آیا باید فقط بر مشتریان پر سود تمرکز کرد؟

مشتریان پر سود : آیا باید مشتریانی که سود کمی برای سازمان دارند را نادیده گرفت ؟ آیا این مشتریان بر سود کلی سازمان نقشی ندارند ؟ چرا تمرکز بر مشتریان پر سود و نادیده گرفتن حوزه های دیگر نتیجه… ادامه

آخرین مقالات وب سایت