مشاوره مدیریت و کسب و کار

اثرگذار

پنج E؛ مدل تازه‌ای از رهبری اثرگذار

پنج E مدل تازه ای از رهبری اثرگذار است.  در واقع پنج ویژگی که یک رهبر سازمانی موفق باید داشته باشد. پائول دوپویی مسئول سازمان های مختلفی در چند کشور بوده است که این پنج ویژگی را معرفی می… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت