مشاوره مدیریت و کسب و کار

اخراج کارکنان ضعیف تنها راه باقی مانده

اخراج کارکنان ضعیف ؛ تنها راه باقی مانده

اخراج کارکنان ضعیف ؛ تنها راه باقی مانده :اگر مدیران ناچار باشند فردی را اخراج کنند، باید چهار نکته را مد نظر قرار دهند تا این کار به شکل آسان تری صورت گیرد. با رعایت این نکات کارمند اخراجی بهتر… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت