مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

اخراج کارکنان ضعیف تنها راه باقی مانده

اخراج کارکنان ضعیف ؛ تنها راه باقی مانده

اخراج کارکنان ضعیف ؛ تنها راه باقی مانده :اگر مدیران ناچار باشند فردی را اخراج کنند، باید چهار نکته را مد نظر قرار دهند تا این کار به شکل آسان تری صورت گیرد. با رعایت این نکات کارمند اخراجی بهتر… ادامه

آخرین مقالات وب سایت