مشاوره مدیریت و کسب و کار

ارزش های

ارزش های آمازون

ارزش های شرکت آمازون کدامند ؟ جف بزوس چگونه این ارزش ها را به کارکنان خود تزریق کرد ؟ جف بزوس برای تقویت مفهوم «سوگیری برای عملکرد» چه روشی را به کار برد ؟ چرا بزوس به هارمونی کار-زندگی… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت