مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

از نگاه گوگل

شش ویژگی مدیران برتر از نگاه گوگل

مدیران برتر دارای چه ویژگی هایی هستند ؟ رفتارهای مشترک در بهترین مدیران کدامند ؟ از نگاه گوگل بهترین مدیران چه نکاتی را در ارتباط با کارکنانشان مدنظر قرار می دهند ؟ سبک مدیریتی مدیران برتر چگونه است ؟ در… ادامه

آخرین مقالات وب سایت