مشاوره مدیریت و کسب و کار

استخدام همزمان سوپراستارها و ستارگان معمولی

استراتژی استخدام همزمان سوپراستارها و ستارگان معمولی

استراتژی استخدام  : تلاش برای جذب سوپراستارها و جذب آن ها در همه بخش ها یک تلاش کم اثر خواهد بود. چرا که در هر تیم و مجموعه ی کاری موقعیت هایی هست که فقط از ستارگان معمولی… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت