مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

استراتژی رشد

نیروهای ویرانگر در استراتژی رشد

نیروهای ویرانگر در استراتژی رشد کدامند ؟ این نیروها چگونه باعث تهدید کسب و کار در جامعه می شوند ؟ مدیران چگونه می توانند این نیروهای مخرب را مهار کنند ؟ مدیران چگونه کارکنانشان را برای مقابله با این نیروها… ادامه

آخرین مقالات وب سایت