مشاوره مدیریت و کسب و کار

اصول لوگوی صوتی

تاثیر لوگوی صوتی

تاثیر لوگوی صوتی تا چه اندازه است؟ بعضی از شرکت ها همزمان با لوگوی شکلی یک لوگوی آهنگی هم دارند که در تبلیغات تلویزیونی یا فایل های چند رسانه ایشان از آن استفاده می کنند . در این مقاله از… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت