مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

افزایش اثربخشی

افزایش اثربخشی با کاهش اندازه تیم ها

اندازه تیم ها : افزایش اثربخشی پروژه ها چگونه با کاهش اندازه تیم ها ممکن است ؟ چرا تیم های کوچک تر، کارایی بیشتری دارند ؟ مدیران چگونه می‌توانند از این رویکرد در سازمان‌های بزرگ استفاده کنند ؟ تیم های… ادامه

آخرین مقالات وب سایت