مشاوره مدیریت و کسب و کار

افزایش نیاز به مدیران خبره

افزایش نیاز به مدیران خبره

 

مدیران خبره : چالش های محیط کسب و کار از ابعاد گوناگونی قابل توصیف است. از منظر فناوری، فرهنگی وغیره. از طرف دیگر اقتصاد کشور هم به دلایل مختلف در وضعیت آسیب پذیری قرار دارد. به همین دلیل در… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت