مشاوره مدیریت و کسب و کار

انتخاب لباس

انتخاب لباس با استفاده از علم داده

آیا انتخاب لباس با استفاده از علم داده امکان پذیراست ؟ شخصی سازی محصول چه رویکردی دارد ؟ شرکت فیکس چگونه از علم داده برای اتخاب لباس استفاده می کند ؟ این شرکت  چگونه با علم داده نوآوری… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت