مشاوره مدیریت و کسب و کار

اینترنت اشیا

سازماندهی مجدد هایر ، حول اینترنت اشیا

سازماندهی مجدد هایر چگونه انجام شد ؟ هایر چگونه توانست از طریق اینترنت اشیا به موفقیت برسد ؟ رمز موفقیت دوباره هایر چه عاملی بود ؟ در این مقاله از وب سایت توسه تجارت دلیران دنا (دناکو) این موضوع… بیشتر بخوانید

تاثیر اینترنت اشیا بر ۷ صنعت کلیدی

کدام صنایع در تفکر اینترنت اشیا پیشرو هستند ؟ اینترنت اشیا چگونه بر ۷ صنعت کلیدی اثرگذار است ؟ کدام صنعت پیشتاز استفاده از اینترنت اشیا (IoT) در دنیا است ؟ IoT در بخش بهداشت و درمان چه… بیشتر بخوانید

 کاربرد های اینترنت اشیا در خدمات بانکی

اینترنت آشیا یا iot چه مفهومی دارد ؟ اینترنت اشیا چگونه به خدمات مالی و بانکی کمک می کند ؟  اینترنت اشیا چگونه می تواند باعث تحول در کسب و کارها شود ؟ آیا اینترنت اشیا خطراتی را هم… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت