مشاوره مدیریت و کسب و کار

بحران منابع انسانی

بررسی بحران منابع انسانی در کشور

دلیل بحران منابع انسانی در کشور چیست ؟ منظور از سرمایه انسانی در کشور چیست ؟ وضعیت «شاخص سرمایه انسانی» در ایران  چگونه است ؟ در رتبه‌بندی «شاخص سرمایه‌ انسانی ۲۰۱۷» ایران چه رتبه ای کسب کرد ؟… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت