مشاوره مدیریت و کسب و کار

برنده ها

برنده‌ها و بازنده‌های ثروت در ۲۰۱۸

بزرگ ترین برنده سال 2018 چه کسی بود ؟ دارایی او چقدر افزایش یافت ؟ دلیل موفقیت شرکت او چه بود ؟ بزرگترین بازنده ثروت در سال 2018 چه کسی بود و علت کاهش ثروت او چه بود ؟ در… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت