مشاوره مدیریت و کسب و کار

به کارگیری زنان در مدیریت

دلایل به کارگیری زنان در مدیریت

زنان در مدیریت : زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه حق مشارکت در همه عرصه ها را دارند. اما در عمل مبینیم که پست های مدیریتی کلان به دست مردان اداره می شود و نقش زنان در مقام های… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت