مشاوره مدیریت و کسب و کار

بین‌المللی

آشنایی با ۷ دیدگاه در مذاکرات بین‌المللی

مذاکرات بین‌المللی : مذاکره در کشورهای مختلف با اهداف متفاوتی انجام می شود. فرهنگ کشورها بر مذاکره اثرگذار است. هدف بعضی از افراد در مذاکره فقط بردن است.  در هر صورت ویژگی اصلی مذاکره توافق دو طرف است. اما… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت