مشاوره مدیریت و کسب و کار

تحول فروش

رویکرد علمی نسبت به تحول فروش

تحول فروش طبق تحقیقی که موسسه مک کینزی انجام داده 70 درصد کل برنامه های تحول با شکست مواجه می شوند. تحقیقات بعدی نشان داد که پیشرفت در علم تغییر مثل دیجیتال، تجزیه و تحلیل و متدلوژی های حمایت کننده… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت