مشاوره مدیریت و کسب و کار

تحول مشاغل

تحول مشاغل و مهارت‌ها در سال 2030

بخش اول آیا اتوماسیون باعث نابودی مشاغل می شود ؟ تحول مشاغل و مهارت‌ها در سال 2030 به چه شکل خواهد بود ؟ آیا در سال 2030 مشاغل از بین خواهند رفت ؟ اتوماسیون بر چه مشاغلی اثر کمتری… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت