مشاوره مدیریت و کسب و کار

تسخیر

تسخیر قدرت در سازمان ها

تسخیر قدرت : چه رابطه ای میان قدرت و فساد وجود دارد ؟ قدرت در دنیای مدرن چه تعریفی دارد ؟ چه روش هایی برای تسخیر قدرت در سازمان وجود دارد ؟ قدرت چگونه به افراد کمک می کند… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت