مشاوره مدیریت و کسب و کار

تشکر از کارمندان معجزه می کند

تشکر از کامندان معجزه می کند

تشکر از کامندان : یک مدیر وظیفه دارد در دوره هایی که فشار کاری بر کارمندان زیاد است از آن ها حمایت کند تا دچار فرسودگی نشوند. اما یک مدیر، خود هم ممکن است مثل سایر کارمندان دچار خستگی شود.… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت