مشاوره مدیریت و کسب و کار

تعریف سیستم اطلاعاتی بازاریابی

سیستم اطلاعاتی بازاریابی

سیستم اطلاعاتی بازاریابی چیست و چگونه می تواند فرآیند بازاریابی را تحت تاثیر قرار دهد ؟ آیا می دانید چگونه می توان از سیستم های اطلاعاتی برای ارتقای تصمیم گیری های واحد بازاریابی و فروش شرکتتان استفاده نمایید. در این… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت