مشاوره مدیریت و کسب و کار

تغییرمدل؛ راهکار شرکت EnBW

تغییر مدل کسب و کار ؛ راهکار نجات شرکت EnBW

تغییر مدل کسب و کار : مدیرعامل شرکت EnBW چگونه توانست این شرکت را نجات دهد ؟ چه چیزی باعث شد که آقای ماستیاکس از شیوه های جدید برای تحول شرکت استفاده کند ؟ آیا تغییر مدل بهترین راهکار برای… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت