مشاوره مدیریت و کسب و کار

تغییر

چهار اصل اساسی در ایجاد تغییر

چهار اصل اساسی در ایجاد تغییر در سازمان ها چه هستند ؟ چرا تغییر یا برنامه های تحولی در سازمان باشکست مواجه می شوند ؟ هشت فاکتور موثر در شکست اجرای برنامه‌های تغییر کدامند ؟ چرا کارکنان یک سازمان در… بیشتر بخوانید

مهارت شناسایی شرایط استراتژی تغییر

استراتژی تغییر : شناسایی شرایط بحرانی به مهارت هایی نیاز دارد ؟ ضرورت تغییر شرکت ها در چیست ؟ چه تاکتیک ها و استراتژی هایی برای تغییر وجود دارد ؟ شناخته ترین استراتژی تغییر کدام است ؟ چه مواقعی استراتژی… بیشتر بخوانید

کلیشه های مدیریتی و راه حل هایی برای تغییر آن ها

کلیشه های مدیریتی کدامند ؟ چه راه حل هایی برای آن ها وجود دارد ؟ اهمیت بازنگری این کلیشه در چیست ؟ رهبران سازمان ها چگونه می توانند بهترین عملکرد را داشته باشند ؟ چرا یک مدیر باید به استقبال… بیشتر بخوانید

تغییر به سوی فرهنگ تحول دیجیتال

سازمان هاچگونه می توانند محیط مناسبی را برای هموار سازی تحول دیجیتال فراهم کنند ؟ رهبران سازمان ها چگونه می توانند ذینفعان را برای پذیرش تحول دیجیتال متقاعد کنند ؟ چگونه می توان فرهنگ تحول دیجیتال را در سازمان ایجاد… بیشتر بخوانید

نقش رهبری سازمان در زمان تغییر

رهبری سازمان در زمان تغییر چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهد ؟ نقش رهبری سازمان در زمان تغییر چیست ؟ رهبران چگونه می توانند به کارکنان خود کمک کنند تا تغییر را به شکل مثبت بپذیرند ؟ رهبران سازمان… بیشتر بخوانید

آیا مدیران بزرگ انتظار تغییر کارمندان دارند؟

آیا مدیران بزرگ انتظار تغییر کارمندان دارند؟ آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چقدر می توانید خود را تغییر دهید ؟ مدیران موفق چگونه عمل می کنند ؟ خود را تغییر می دهند یا از کارکنانشان انتظار ذارند… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت