مشاوره مدیریت و کسب و کار

تلخ

درس های موفقیت

درس های موفقیت : چه عاملی باعث شکست شرکت نوکیا شد ؟ آیا موفقیت های بزرگ این شرکت در دهه 90 آن ها را  دچار غرور کرد ؟ چگونه می توان پیامدهای زهرآگین موفقیت را شناسایی کرد ؟ راهکارهای… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت