مشاوره مدیریت و کسب و کار

تمرکز

آیا باید فقط بر مشتریان پر سود تمرکز کرد؟

مشتریان پر سود : آیا باید مشتریانی که سود کمی برای سازمان دارند را نادیده گرفت ؟ آیا این مشتریان بر سود کلی سازمان نقشی ندارند ؟ چرا تمرکز بر مشتریان پر سود و نادیده گرفتن حوزه های دیگر نتیجه… بیشتر بخوانید

مدیران موفق بر نقاط قوت کارمندان تمرکز می کنند

نقاط قوت کارمندان : مدیران موفق چگونه با کارکنانشان رفتار می کنند ؟ رمز موفقیت مدیران بزرگ در چیست ؟ آیا فقط بر نقاط قوت افرادشان متمرکز می شوند و ضعف ها را نادیده می گیرند ؟ مدیران بزرگ چگونه… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت