مشاوره مدیریت و کسب و کار

تکنولوژی بزرگی

ایده های بزرگ ، همیشه تکنولوژی بزرگی ندارند

آیا ایده های بزرگ ، همیشه تکنولوژی بزرگی دارند ؟ آیا برای موفقیت باید ایده هایی با تکنولوژی بزرگ داشت ؟ آیا با تکنولوژی پایین نمی توان به موفقیت رسید ؟ آیا ایده بزرگ با تکنولوژی پایین ممکن است ؟… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت