مشاوره مدیریت و کسب و کار

تیم های

ایجاد تیم های کاربردی‌تر در ساختارهای تخت

ایجاد تیم های کاربردی‌تر در ساختارهای تخت چگونه ممکن است ؟ ساختارهای تخت چه امتیازاتی نسبت به سلسله مراتب دارند ؟ آیا باید از ایجاد ساختار سلسله‏ مراتب جلوگیری کرد ؟ سازمان در غیاب سلسله‏ مراتب چگونه می‏تواند سروسامان یابد… بیشتر بخوانید

نحوه تشویق تیم های چابک به مشارکت

نحوه تشویق تیم های چابک به مشارکت چگونه است ؟ چگونه تیم‌های چابک را به مشارکت تشویق کنیم ؟ چهار قدم تا جلب مشارکت کارکنان در عصر چابکی چه هستند ؟ چه روش هایی برای جلب مشارکت کارکنان گمنام وجود… بیشتر بخوانید

نحوه ارتباط موثر تیم ها از راه دور

نحوه ارتباط موثر تیم ها از راه دور به چه شکل است ؟ چه روش هایی برای ارتباط تیم های از راه دور وجود دارد ؟ آیا تکنولوژی می تواند شکاف‌های زمانی و فیزیکی کار از راه دور را رفع… بیشتر بخوانید

چالش‌های مدیریت تیم‌های مجازی و نحوه غلبه بر آن ها

تیم های مجازی با چه چالش هایی مواجه می شوند ؟ چگونه می توان این چالش ها را مدیریت کرد ؟ چگونه می توان بین اعضای تیم اعتماد ایجاد کرد ؟ چرا در تیم های مجازی بهره وری کم است… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت