مشاوره مدیریت و کسب و کار

تیم ها

افزایش اثربخشی با کاهش اندازه تیم ها

اندازه تیم ها : افزایش اثربخشی پروژه ها چگونه با کاهش اندازه تیم ها ممکن است ؟ چرا تیم های کوچک تر، کارایی بیشتری دارند ؟ مدیران چگونه می‌توانند از این رویکرد در سازمان‌های بزرگ استفاده کنند ؟ تیم های… بیشتر بخوانید

وجود توافق بسیار در تیم ها از موانع نوآوری است

موانع نوآوری : چرا افزایش هماهنگی بین اعضای گروه باعث کاهش خلاقیت می شود ؟ اتفاق نظر کامل بین اعضای گروه چه پیامدهایی به همراه دارد ؟ اختلاف نظر چگونه منجر به موفقیت می شود ؟ مدیران برای افزایش خلاقیت… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت