مشاوره مدیریت و کسب و کار

حرکت

کارآفرینان موفق در «ناحیه خاکستری» حرکت می کنند

کارآفرینان موفق چگونه در «ناحیه خاکستری» حرکت می کنند ؟ آیا حرکت در ناحیه خاکستری به معنای زیرپا گذاشتن قوانین است ؟ فرصت‌ها برای زیر پا گذاشتن قوانین به نفع خود در کدام نواحی رخ می دهد ؟ کارآفرینان موفق… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت