مشاوره مدیریت و کسب و کار

خبرهای ناخوشایند

اخلاق کاری : چند قانون ساده برای رساندن خبرهای ناخوشایند

اخلاق کاری یک مدیر چگونه با کارمندی که با ارتقای شغلی اش موافقت نشده صحبت کند ؟ بهترین راه برای مطرح کردن یک خبر بد چیست ؟ خبر را چگونه باید مطرح کند که کارمند علاقه اش را به… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت