مشاوره مدیریت و کسب و کار

خطای هاله ای

 خطای هاله ای

خطای هاله ای چیست ؟ چگونه در تشخیص مدیران دچار خطای هاله ای نشویم ؟ چرا دچار این خطا می شویم ؟ چه نوع نگاهی منجر به ایجاد این خطا در ذهن می شود ؟ این مقاله از وب سایت… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت