مشاوره مدیریت و کسب و کار

خوش‌بینی

ارزیابی خوش بینی مدیران در مورد رشد اقتصادی

ارزیابی خوش بینی مدیران در مورد رشد اقتصادی چه نتایجی دارد ؟  چرا بین مردم آمریکا، اعتماد در نهادها به شدت کاهش یافته است ؟ بیشترین افزایش کلی در خوش‌بینی در چه کشورهایی بوده است ؟ دلایل مدیران ارشد… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت