مشاوره مدیریت و کسب و کار

دنیای جدید

مهارت های نرم و اهمیت آن ها در دنیای جدید

مهارت های نرم  : در عصر دیجیتال شغل های جدید چه شکلی هستند و به چه نوع مهارت هایی نیاز دارند ؟ چرا مهارت های نرم دارای اهمیت آند ؟ سازمان ها چگونه می توانند به کارکنانشان در بدست… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت