مشاوره مدیریت و کسب و کار

فرهنگ سازمانی

گوش کردن ؛ فرهنگ سازمانی شرکت‌های بزرگ

فرهنگ سازمانی شرکت‌های بزرگ چگونه شکل می‌گیرد و گسترش می‌یابد ؟ گوش کردن چگونه به یک فرهنگ سازمانی در شرکت‌های بزرگ تبدیل شده است ؟ برای تبدیل فرهنگ گوش کردن به دیگران به بخش کلیدی در فرهنگ سازمانی… بیشتر بخوانید

فرهنگ سازمانی مناسب برای عصر دیجیتال

ضرورت ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب برای عصر دیجیتال چیست ؟ روش های ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب برای عصر دیجیتال کدامند ؟ چالش های شکل گیری فرهنگ مناسب در عصر دیجیتال کدامند ؟ مدیران چه نقشی در اصلاح فرهنگ سازمان دارند… بیشتر بخوانید

اصلاح فرهنگ سازمانی با هشت الگوی رفتاری

اصلاح فرهنگ سازمانی : هشت الگوی رفتاری برای اصلاح فرهنگ سازمان چه هستند ؟ چگونه می توان یک فرهنگ مثبت در سازمان ایجاد کرد ؟ رهبری چه نقشی در ایجاد یک فرهنگ مثبت دارد ؟ در این مقاله از وب… بیشتر بخوانید

هشت نوع فرهنگ سازمانی

آیا فرهنگ قابل مدیریت است ؟  هشت نوع فرهنگ سازمانی چه هستند ؟ در شرایط بحرانی، فرهنگ چگونه می‌تواند به رهبران در اعمال تغییرات و بقای سازمان کمک کند ؟ مدیران چه اقداماتی می توانند انجام دهند تا… بیشتر بخوانید

فرهنگ سازمانی شاه کلید مدیریت بهره وری

مدیریت بهره وری : آیا بهره‌وری را باید صرفا در قوانین و مقررات مدون و مکتوب جست‌وجو کرد ؟چرا فرهنگ سازمانی را شاه کلید مدیریت بهره وری می دانند ؟ عدم بهره وری چه پیامدهایی را به همراه دارد ؟… بیشتر بخوانید

راه‌های تاثیرگذاری مدیران بر فرهنگ سازمانی

راه‌های تاثیرگذاری مدیران بر فرهنگ سازمانی کدامند ؟ مدیران چگونه می توانند یک فرهنگ سازمانی غنی را در سازمان ایجاد کنند ؟ گفت‌وگوهای فرد به فرد با کارمندان چه اهمیتی در ایجاد یک فرهنگ سازمانی دارند ؟ چه روش هایی… بیشتر بخوانید

مزیت های فرهنگ سازمانی شادی محور

فرهنگ سازمانی شادی محور :  یک فرهنگ سازمانی شادی‌پرور چه مزیت‌هایی دارد ؟ چگونه می‌توان شادی را به فرهنگ سازمانی تزریق کرد ؟ فراهم آوردن محیط کاری شاد و رضایت‌بخش برای کارمندان چگونه می‌تواند هزینه‌های ناشی از… بیشتر بخوانید

فرهنگ سازمانی شادی محور

ضرورت داشتن یک فرهنگ سازمانی شادی محور در چیست ؟ چه راه هایی برای ایجاد یک فرهنگ مبتنی بر شادی در سازمان وجود دارد ؟ مدیران چگونه می توانند این فرهنگ را در سازمان ترویج دهند ؟ چگونه می توان… بیشتر بخوانید

عوامل موثر در گسترش فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی چه تاثیری بر عملکرد و فعالیت های کارکنان دارد ؟ چگونه می توان یک فرهنگ سازمانی قدرتمند ایجاد کرد ؟ عوامل موثر در گسترش فرهنگ سازمانی کدامند ؟ شخصیت مدیران چگونه بر کیفیت فرهنگ سازمان و کارکنان تاثیر… بیشتر بخوانید

گوش کردن ؛ یک فرهنگ سازمانی

مدیران و روسا وظیفه دارند که به صحبت های کارکنانشان گوش کنند. در اینجا منظور سبک گوش کردن به کارکنان است. گوش کردن یک فرهنگ سازمانی است که به ارتباط مدیران با کارکنان کمک می کند و باعث رفع چالش… بیشتر بخوانید

ایجاد یک فرهنگ سازمانی قدرتمند

فرهنگ سازمانی به چه معنا است ؟ آیا می توان فرهنگ یک سازمان را تغییر داد ؟ آیا ممکن است فرهنگ یک سازمان را در یک قالب رسمی و با قوانین مشخصی تغییر داد ؟ طبق چه اصولی می توان… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت